Akcja prewencyjna o ochronę środowiska. Pal. 1990 nr 11/12 s. 21-28.