Bezprawność względna. Stud.Prawn. 1988 nr 3 s. 149-172, Rés.