Publikacje

31 grudnia 2010

Charakter prawny konwersji wierzytelności na udziały lub akcje w spółce kapitałowej

Artykuł został opublikowany (w:) Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej; pod red. W.J. Katnera i U. Promińskiej, Warszawa 2010, s. 144 i n.   […]
3 października 2007

Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2007 r. II CSK 207/07

teza glosowanego wyroku brzmi: Stworzenie postaci fikcyjnej, o cechach życiowego nieudacznika, prowincjonalnego filozofa, prezentującej na antenie radiowej improwizowane przez jej twórcę – kreatora teksty kabaretowe, stanowi […]
19 września 2007

Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2007 r. II CSK 230/07

31 grudnia 2004

Odpowiedzialność stron umowy przedwstępnej za spełnienie zastrzeżonych w niej świadczeń na poczet umowy przyrzeczonej

Niniejszy artykuł został opublikowany (w:) Odpowiedzialność Cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Adama Szpunara. Pod redakcją Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej, Zakamycze 2004, s. 127 in. W umowie przedwstępnej […]
30 września 1996

Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1996 r. III CZP 85/96

Uchwała została opublikowana w OSN 1996, z. 12, poz. 153, niniejsza glosa zaś: Palestra 1997/5-6 str. 255. Teza glosowanej uchwały brzmi: Poręczyciel nie może uchylić się […]