Wybrane publikacje

1 października 2018

Glosa do wyroku SN z 13.X.1987 r. IV CR 266/87. [Dot. zadośćuczynienia za szkodę]. OSPiKA 1989 poz. 146 c.

Materiał w uzupełnieniu …
1 stycznia 2017

Zastępstwo pośrednie a pozorność czynności prawnej

Artykuł opublikowany w: Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Łódź 2017, s. 17 We współczesnej praktyce prawniczej coraz częściej znajduje zastosowanie umowa […]
1 stycznia 2016

Znaczenie oryginału weksla w postępowaniu cywilnym. Doradca Rynku Nieruchomości 2016, nr 3

Artykuł opublikowany w Doradca Rynku Nieruchomości, 2016, nr 3, s. 10   Kwestią, którą omawia artykuł, jest zagadnienie, remitent dochodząc roszczeń na podstawie weksla, może wykazać […]
1 stycznia 2015

Możliwość zasiedzenia części nieruchomości w zakresie przekroczonych granic gruntu przy budowie przez użytkownika wieczystego

Artykuł opublikowany w Doradca Rynku Nieruchomości 2015, nr 2, s. 29   Możliwość zasiedzenia części nieruchomości w zakresie przekroczonych granic gruntu przy budowie przez użytkownika wieczystego […]
1 stycznia 2014

Abstrakcyjny Stosunek konkurencji. Palestra 1994/11 str. 21 B. Pietrzak współautor Możliwość zasiedzenia części nieruchomości w zakresie przekroczonych granic gruntu przy budowie przez użytkownika wieczystego. Doradca Rynku Nieruchomości 2014, nr 2

Materiał w uzupełnieniu …
31 grudnia 2010

Charakter prawny konwersji wierzytelności na udziały lub akcje w spółce kapitałowej

Artykuł został opublikowany (w:) Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej; pod red. W.J. Katnera i U. Promińskiej, Warszawa 2010, s. 144 i n.   […]
3 października 2007

Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2007 r. II CSK 207/07

teza glosowanego wyroku brzmi: Stworzenie postaci fikcyjnej, o cechach życiowego nieudacznika, prowincjonalnego filozofa, prezentującej na antenie radiowej improwizowane przez jej twórcę – kreatora teksty kabaretowe, stanowi […]
19 września 2007

Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2007 r. II CSK 230/07

Materiał w trakcie uzupełniania …