Publikacje

31 grudnia 2004

Odpowiedzialność stron umowy przedwstępnej za spełnienie zastrzeżonych w niej świadczeń na poczet umowy przyrzeczonej

Niniejszy artykuł został opublikowany (w:) Odpowiedzialność Cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Adama Szpunara. Pod redakcją Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej, Zakamycze 2004, s. 127 in. W umowie przedwstępnej […]
1 stycznia 1998

Bezprawność względna. Stud.Prawn. 1988 nr 3 s. 149-172, Rés.

Materiał w uzupełnianiu …
1 stycznia 1997

Glosa do wyroku SA w Łodzi z 14.III.1996 r. I ACr 62/ 96. [Dot. zawarcia umowy ubezpieczenia]. Pal. 1997 nr 3/4 s. 262-266.

Materiał w uzupełnieniu …
30 września 1996

Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1996 r. III CZP 85/96

Uchwała została opublikowana w OSN 1996, z. 12, poz. 153, niniejsza glosa zaś: Palestra 1997/5-6 str. 255. Teza glosowanej uchwały brzmi: Poręczyciel nie może uchylić się […]
1 stycznia 1995

Glosa do uchwały SN z 23.II.1995 r. III CZP 12/95. [Dot. prawa autorskiego oraz czynu nieuczciwej konkurencji przez działanie nadawcy programu radiowego]. Pal. 1995 nr 9/10 s. 189-195.

Materiał w uzupełnieniu …
1 stycznia 1991

Podwyższenie kapitału w spółkach kapitałowych. Pal. 1991 nr 3/4 s. 32-39.

Materiał w uzupełnieniu …
1 stycznia 1990

Roszczenie prewencyjne w prawie porównawczym. Acta UŁ Fol.Iur. 1990 nr 44 s. 35-49, Glosa do uchwały 7 sędziów SN z 10.XI.1986 r. III OZP 17/86. [Dot. roszczenia o ochronę dóbr osobistych w związku z dokonaniem zatrzymania przez policję]. NP 1990 nr 7/9 s. 192-198.

Materiał w uzupełnieniu …
1 stycznia 1990

Akcja prewencyjna o ochronę środowiska. Pal. 1990 nr 11/12 s. 21-28.

Materiał w trakcie uzupełniania …