Publikacje

1 stycznia 1989

Podstawa roszczenia prewencyjnego. Pal. 1989 nr 3 s. 17-33.

Materiał w uzupełnieniu …
1 stycznia 1989

Formalny charakter bezprawności w prawie cywilnym. Stud.Praw.-Ekonom. 1989 [1990] nr 43 s. 69-83, Sum.

Materiał w uzupełnianiu …
1 stycznia 1988

Zezwolenie administracyjne a zakres roszczenia cywilnoprawnego. NP 1988 nr 4 s. 36-48.

Materiał w uzupełnieniu …
1 stycznia 1988

Przesłanki roszczenia prewencyjnego z art. 439 k.c. Stud.Praw.-Ekonom. 1988 nr 40 s. 85-103, Sum.

Materiał w uzupełnieniu …
1 stycznia 1985

Class action, Acta UŁ. Folia Iuridica 1985

Materiał w trakcie uzupełniania …
1 stycznia 1978

Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za posiadacza zależnego pojazdu mechanicznego. Acta UŁ Seria I Fol.Iur. 1978 nr 42 s. 31-50, Zsf.

Materiał w uzupełnieniu …