Formalny charakter bezprawności w prawie cywilnym. Stud.Praw.-Ekonom. 1989 [1990] nr 43 s. 69-83, Sum.