Glosa do uchwały SN z 23.II.1995 r. III CZP 12/95. [Dot. prawa autorskiego oraz czynu nieuczciwej konkurencji przez działanie nadawcy programu radiowego]. Pal. 1995 nr 9/10 s. 189-195.