Glosa do wyroku SA w Łodzi z 14.III.1996 r. I ACr 62/ 96. [Dot. zawarcia umowy ubezpieczenia]. Pal. 1997 nr 3/4 s. 262-266.