Glosa do wyroku SN z 13.X.1987 r. IV CR 266/87. [Dot. zadośćuczynienia za szkodę]. OSPiKA 1989 poz. 146 c.