Podstawa roszczenia prewencyjnego. Pal. 1989 nr 3 s. 17-33.