Przesłanki roszczenia prewencyjnego z art. 439 k.c. Stud.Praw.-Ekonom. 1988 nr 40 s. 85-103, Sum.