Roszczenie prewencyjne w prawie porównawczym. Acta UŁ Fol.Iur. 1990 nr 44 s. 35-49, Glosa do uchwały 7 sędziów SN z 10.XI.1986 r. III OZP 17/86. [Dot. roszczenia o ochronę dóbr osobistych w związku z dokonaniem zatrzymania przez policję]. NP 1990 nr 7/9 s. 192-198.