bezprawność

1 stycznia 1998

Bezprawność względna. Stud.Prawn. 1988 nr 3 s. 149-172, Rés.

Materiał w uzupełnianiu …
1 stycznia 1989

Formalny charakter bezprawności w prawie cywilnym. Stud.Praw.-Ekonom. 1989 [1990] nr 43 s. 69-83, Sum.

Materiał w uzupełnianiu …