glosa

3 października 2007

Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2007 r. II CSK 207/07

teza glosowanego wyroku brzmi: Stworzenie postaci fikcyjnej, o cechach życiowego nieudacznika, prowincjonalnego filozofa, prezentującej na antenie radiowej improwizowane przez jej twórcę – kreatora teksty kabaretowe, stanowi […]
19 września 2007

Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2007 r. II CSK 230/07