glosa

1 października 2018

Glosa do wyroku SN z 13.X.1987 r. IV CR 266/87. [Dot. zadośćuczynienia za szkodę]. OSPiKA 1989 poz. 146 c.

Materiał w uzupełnieniu …
3 października 2007

Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2007 r. II CSK 207/07

teza glosowanego wyroku brzmi: Stworzenie postaci fikcyjnej, o cechach życiowego nieudacznika, prowincjonalnego filozofa, prezentującej na antenie radiowej improwizowane przez jej twórcę – kreatora teksty kabaretowe, stanowi […]
19 września 2007

Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2007 r. II CSK 230/07

Materiał w trakcie uzupełniania …
1 stycznia 1997

Glosa do wyroku SA w Łodzi z 14.III.1996 r. I ACr 62/ 96. [Dot. zawarcia umowy ubezpieczenia]. Pal. 1997 nr 3/4 s. 262-266.

Materiał w uzupełnieniu …
1 stycznia 1995

Glosa do uchwały SN z 23.II.1995 r. III CZP 12/95. [Dot. prawa autorskiego oraz czynu nieuczciwej konkurencji przez działanie nadawcy programu radiowego]. Pal. 1995 nr 9/10 s. 189-195.

Materiał w uzupełnieniu …