III CZP 85/96

30 września 1996

Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1996 r. III CZP 85/96

Uchwała została opublikowana w OSN 1996, z. 12, poz. 153, niniejsza glosa zaś: Palestra 1997/5-6 str. 255. Teza glosowanej uchwały brzmi: Poręczyciel nie może uchylić się […]