konwersja na udziały

31 grudnia 2010

Charakter prawny konwersji wierzytelności na udziały lub akcje w spółce kapitałowej

Artykuł został opublikowany (w:) Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej; pod red. W.J. Katnera i U. Promińskiej, Warszawa 2010, s. 144 i n.   […]