Odpowiedzialność Cywilna

31 grudnia 2004

Odpowiedzialność stron umowy przedwstępnej za spełnienie zastrzeżonych w niej świadczeń na poczet umowy przyrzeczonej

Niniejszy artykuł został opublikowany (w:) Odpowiedzialność Cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Adama Szpunara. Pod redakcją Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej, Zakamycze 2004, s. 127 in. W umowie przedwstępnej […]