Sąd Najwyższy

3 października 2007

Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2007 r. II CSK 207/07

teza glosowanego wyroku brzmi: Stworzenie postaci fikcyjnej, o cechach życiowego nieudacznika, prowincjonalnego filozofa, prezentującej na antenie radiowej improwizowane przez jej twórcę – kreatora teksty kabaretowe, stanowi […]
19 września 2007

Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2007 r. II CSK 230/07

30 września 1996

Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1996 r. III CZP 85/96

Uchwała została opublikowana w OSN 1996, z. 12, poz. 153, niniejsza glosa zaś: Palestra 1997/5-6 str. 255. Teza glosowanej uchwały brzmi: Poręczyciel nie może uchylić się […]