Zezwolenie administracyjne a zakres roszczenia cywilnoprawnego. NP 1988 nr 4 s. 36-48.