Zapewniamy Państwu miłą i fachową obsługę, oraz pomoc w rozwiązaniu największych problemów.

Rafal_Kasprzyk_

dr Rafał Kasprzyk

Doktor nauk prawnych. Jest autorem kilkunastu publikacji z dziedziny prawa cywilnego materialnego. Był stypendystą Uniwersytetu w Oxfordzie i w Grenoble.
Doświadczenie naukowe i zawodowe:
Ukończył aplikanturę sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi i zdał egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym. Następnie odbywał aplikanturę adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi i złożył egzamin adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie z wynikiem bardzo dobrym. W latach 1990-1992 był członkiem Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Od 1989 r. wykonuje zawód adwokata w Izbie Adwokackiej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w sprawach z zakresu odpowiedzialności cywilnej, umów, ochrony własności intelektualnej (ochrona dóbr osobistych, prawo autorskie, prawo prasowe, ochrona przed nieuczciwą konkurencją, ochrona znaków towarowych). W 2004 r. „Rzeczpospolita” przyznała mu tytuł lidera usług prawnych w dziedzinie prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Był doradcą prawnym i obrońcą osób represjonowanych za działalność antykomunistyczną, między innymi Józefa Śreniowskiego i Jerzego Kropiwinickiego.
Służba wojskowa:
W latach 1976-1977 odbywał służbę wojskową w Szkole Oficerów Rezerwy w Mińsku Mazowieckim. Ukończył ją w stopniu podporucznika. Od 4 VIII 2004 r. do 8 II 2005 r. pełnił okresową służbę wojskową w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Republice Iraku w stopniu kapitana na stanowisku radcy prawnego 1 Brigade Combat Team.
Doświadczenie polityczne:
Współpracownik Komitetu Obrony Robotników. Jeden z założycieli NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Łódzkim. Ekspert Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, Organizator strajku studentów w Uniwersytecie Łódzkim po wprowadzeniu stanu wojennego. Internowany przez pół roku w Zakładzie Karnym w Łowiczu. Członek konspiracyjnej Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej w stanie wojennym i póŸniej. Odsunięty na rok czasu od zajęć ze studentami. Inwigilowany przez SB. Autor wielu publikacji w periodykach tzw. drugiego obiegu. Minister Sprawiedliwości PRL sprzeciwiał się wpisaniu go na listę adwokatów. Uczestnik Obrad Okrągłego Stołu, jako członek tzw. Stolika Ekologicznego. Uznany za pokrzywdzonego przez Instytut Pamięci Narodowej.
Odznaczenia:
 • Medal „Medal Za Zasługi w Walce o Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981-4 VI 1989. - 2001 r.
 • Medal za Zasługi dla Niepodległości Ojczyzny - 2002 r.
 • Medal Multinational Division (Central-South) – 2005 r.
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 15 XII 2007 r.
 • Medal Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – 31 VIII 2010 r.
 • Medal Pamiątkowy Ministra Sprawiedliwości - XII 2011
 • Gwiazda Iraku – 2011 r.
 • Krzyż Wolności i Solidarności - 2017 r.
 • Medal Pro Patria - 2017 r.
 • Medal Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości - 2018 r.
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski - 2018 r.
 • Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu

  • ochrony własności intelektualnej
    prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, znaki towarowe, patenty, ochrona konkurencji, ochrona dóbr osobistych, prawo prasowe;
  • prawa cywilnego
    zobowiązania (umowy, odszkodowania z tytułu niewykonania umowy, rękojmia, gwarancja, sporządzanie projektów umów, negocjacje;
    delikty (odszkodowania za szkody na osobie i mieniu, wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy i inne wypadki, ochrona przed immisjami, zakłócenia w korzystaniu ze środowiska, ochrona lokatorów i właścicieli lokali);
    prawo rzeczowe (ochrona własności i posiadania, zastaw, hipoteka, służebności, księgi wieczyste, zniesienie współwłasności);
    prawo spadkowe;
  • prawa gospodarczego;
  • prawa spółek;
  • prawa spółdzielczego;

  Świadczymy także usługi obsługi prawnej przedsiębiorców.